Vergroenen

Vergroenen krijgt de ruimte

Als stad gaan we de komende jaren investeren in anders parkeren – met de auto én de fiets. Dat levert een autoluwe en toegankelijke binnenstad op en moet voorkomen dat de parkeerdruk in de omliggende wijken stijgt. Bovendien maken we zo ook ruimte om de stad te vergroenen.

Prettige leefomgeving

Bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers, ze hebben allemaal baat bij een gezonde stad. Door te vergroenen krijgt de stad letterlijk meer kleur en daarmee een fijner aanzicht. Bovendien is het fijner wandelen, spelen, sporten of simpelweg ontspannen in een omgeving met veel groen.

Aanpassen aan een veranderend klimaat

De gevolgen van klimaatverandering worden ieder jaar meer merkbaar. Droogte, langdurige hitte, overmatige regenval, wateroverlast door verstening – we worden telkens vaker met weersextremen geconfronteerd. Door te vergroenen, kunnen we effecten van de klimaatverandering aanzienlijk verminderen en dat is goed voor het leefklimaat in Leiden.

Relevante projecten

  • Uitbreiding Betaald Parkeren

    22 maart 2022
  • Nieuwe straatparkeren in Leidse binnenstad

    3 april 2022
  • Bouw fietsenstalling De Geus

    22 maart 2022