Anders Parkeren voor bewoners

Leiden groeit. Om ervoor te zorgen dat de stad in de toekomst toegankelijk blijft, lekker leefbaar blijft en je er fijn woont, investeren we in anders parkeren – met de auto én de fiets. De binnenstad van Leiden gaan we stapsgewijs autoluw maken, maar ook daarbuiten maken we door anders te parkeren ruimte voor zaken die voor ons allemaal van belang zijn. 

Auto- en fietsparkeren gaan veranderen in Leiden. Niet van vandaag op morgen, maar de komende jaren. En er is al het nodige veranderd voor de inwoners van Leiden. Zo hebben in de binnenstad al flink wat parkeerplekken plaatsgemaakt voor parken, fijne plekken om te wandelen, te spelen en te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan het Singelpark. De stad knapt er zienderogen van op. Toch gaat het om meer dan schoonheid.

Leestijd
1 min

Klimaatextremen vragen om vergroening

Om toenemende klimaatextremen als verhitting en wateroverlast tegen te gaan, is het belangrijk om te vergroenen. Dat doen we zo slim en efficiënt mogelijk, bijvoorbeeld bij de vervanging van de riolering, dan leggen we meteen extra groen aan.

Veerplein in Leiden
Voorbeeld van klimaatadaptief inrichten

Minder parkeerplaatsen vangen we op

Haal je parkeerplaatsen weg, dan betekent dat minder ruimte op straat voor auto’s. De overgebleven parkeerplekken in het centrum van Leiden zijn straks alleen bestemd voor vergunninghouders. Denk hierbij aan bewoners, visite en mantelzorgers, zorgprofessionals, werknemers en bedrijven. En houders van een gehandicaptenparkeervergunning. Om bezoekers van Leiden die met de auto komen een goed alternatief te bieden, investeren we onder meer in ondergrondse parkeergarages, slim verbindingsvervoer en betere fietsparkeermogelijkheden. En een beperkt aantal kortparkeerlocaties voor auto’s  rond winkels en andere bezoekersfuncties.

Parkeerdruk gaat niet omhoog

In de woonwijken waar we parkeerplekken vervangen door extra groen, willen we voorkomen dat de parkeerdruk stijgt, bijvoorbeeld door bezoekers met de auto. Vooral langs de grenzen van het betaald-parkeren-gebied ervaren bewoners de parkeeroverlast van vreemdparkeerders. Daarom breiden we in 2023 betaald parkeren uit. Het aantal parkeervergunningen per huishouden is inmiddels al teruggebracht: in het centrum krijg je maximaal één vergunning, daarbuiten twee. Bij nieuwbouw of als een gebouw een woonfunctie krijgt, hebben de bewoners geen recht op een parkeervergunning. Parkeren moet op eigen terrein worden gerealiseerd, maar in het centrum of stationsgebied verwachten we dat nieuwe bewoners zonder eigen auto kunnen. Ze kiezen voor de fiets, openbaar vervoer of een deelauto.   

Heb je als bewoner momenteel een tweede vergunning in zone A (centrum) of een derde vergunning in zone B, dan mag je daar gebruik van blijven maken totdat je verhuist of je de vergunning opzegt. Goed om te weten, het huidige kostenniveau voor de eerste vergunning blijft gehandhaafd, het tarief van de tweede en derde parkeervergunning is flink verhoogd.

Openbaar vervoer en de fiets

Hoe minder auto’s in Leiden, hoe liever. Hoe meer gebruik van openbaar vervoer en de (elektrische) fiets, hoe beter. Want dat scheelt weer parkeerplekken in de buurt. Om die verschuiving te stimuleren, investeren we in fietsparkeerplekken door alle wijken. Zo werken we onder meer met de fietsvlonder als pilot. Bij Leiden Centraal én Leiden Lammenschans wordt het aantal fietsparkeerplekken flink uitgebreid. Zo wordt de combinatie trein-fiets voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer nog aantrekkelijker.

Voorbeeld van een fietsvlonder in een woonwijk